Welkom
  Wat doen wij?
  Welke apparaten gebruiken wij?
  Behandelmogelijkheden
  Kinderen
  Wie werken er?
  Vergoedingen
  Informatie en contact
  Therapeuteninfo
  Opleiding
  Lezingen
 

 

 

 


Welke apparaten gebruiken wij?

MORA-bioresonantietherapie, Starlighttherapie en Indigo-Qunatumbiofeedback
Kijk op www.ntgw.nl/werkwijzentgw/bioresonantieenbiofeedback

Indigo-Quantumbiofeedback
Kijk op www.ntgw.nl/werkwijzentgw/bioresonantieenbiofeedback

Starlighttherapie     
Kijk op www.ntgw.nl/werkwijzentgw/bioresonantieenbiofeedback

Per 2000
De werking van de PER 2000 is gebaseerd op het principe van elektromagnetische pulsen op celniveau. De cel wordt geactiveerd om de cel spanning te herstellen, waardoor de cel-communicatie weer optimaal kan plaatsvinden. Door het herstel van de cel spanning herstelt de energie van de weefsels zich en kunnen de cellen beter ontgiften. Naast beweging, voldoende rust en goede voeding is de PER 2000 een waardevolle manier om de lichaamsenergie te helpen herstellen.

Fotonenapparatuur
Uw behandeling begint reeds in de wachtkamer! In de relaxstoel neemt u plaats op een fotonenmat die deze ultrakleine lichtquanten in uw lichaam zendt. Fotonen helpen u om u te ontspannen, de adrenaline los te laten en de cellen op te laden met nieuwe energie. Denk er wel aan uw mobiele telefoon uit te zetten en niet op laptop of I-pad te gaan werken terwijl u probeert te ontspannen.

Licht- en Kleurentherapie.
Voor winterdepressies en geblokkeerde emoties gebruiken we graag licht- en kleurentherapie. U kijkt dan een aantal minuten in een van tevoren uitgeteste kleur. Iedere kleur heeft een relatie met organen en emoties. "Vanzelf" komt daardoor het probleem als het ware naar boven en krijgt u de energie en het inzicht om het op te lossen.